PRISPEVKI ČLANOV IN STROKOVNJAKOV

Mnenja

Tatjana Krejan/Košan:

Zagotovo pa vznemirjene prebivalce Slovenj Gradca bolj od škropljenja po predpisih zanimajo, kakšni bodo vplivi škropljenja po predpisih, na njihovo zdravje. O tem pa ni bilo s strani inštitucij, ki so zadolžene za varovanje zdravja oz. tistih, ki ocenjujejo FFS glede vpliva na zdravje ljudi in okolje, še nič povedanega.

FFS so skupina kemikalij (po predhodni zakonodaji se je za isto stvar uporabljala beseda strupi in kasneje nevarne snovi), ki se uporabljajo za zatiranje škodljivih organizmov v kmetijstvu, pri tem pa obstaja tudi možnost škodljivega učinka na ljudi in temu se ne da izogniti. Vsako registrirano FFS ima izdelano toksikološko oceno glede njihovega vpliva na zdravje ljudi in okolje. Tudi med registriranimi, kar pomeni dovoljenimi FFS pa obstaja glede tveganj (za kemično okvaro organizma) velika razlika.

Škropljenje hmelja ob naselju

Delo: Janez Mlakar, 9.11.2018

Borut Kac, krajan Šmartna pri Slovenj Gradcu:

V letošnjem letu smo prvič opazili, da so na kolesarsko stezo, ki poteka po mislinjski dolini, postavili table, ki opozarjajo na škropljenje. Rekreativci na kolesarki stezi so poročali o smradu, oteženem dihanju in pekočem občutku na očeh in v ustih. Smrad je prisoten še cel dan po škropljenju.

Večer, Sonja Duraj, 24.5.291