Aktualna obvestila in napovedi škropljenja: Sezona 2019

April – Maj:

Karta nasadov hmelja, marec 2019