VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC