PRISPEVKI ČLANOV IN STROKOVNJAKOV

Informacije
Analize

Hmeljevina velja za nevaren odpadek zaradi visoke vsebnosti FFS (pesticidi, herbicidi, fungocidi) in plastičnih vrvi, ki podpirajo rastlino hmelja. Hmeljevina je tako kompleksen odpadek, da ga ni bilo mogoče uvrstiti v katerikoli klasifikacijski razred odpadkov.

Problem hmeljevine, ki ga ljudje ne vidimo, so ostanki FFS v rastlini. Problem, ki ga ljudje vidimo, pa so plastične vrvice vpletene v vsako rastlino hmelja in so izdelane iz polipropilena (PP). Polipropilen se razkraja od 20 do 30 let v primernih pogojih, lahko pa razkroj PP traja tudi 300 let in ostane v prvotni obliki kot kosti, ki jih arheologi izkopljejo tudi po več tisočletjih. (Več)

V zaključku poročila strokovnjaki z zaskrbljenostjo opozarjajo, da se stroka in odgovorni državni organi ne zavedajo resnosti problema nekontroliranega zanašanja pesticidov po ozračju, kar predstavlja zelo velik problem za biološke kmetije in za celotno prebivalstvo. (Članek ”Pesticide zanaša po ozračju na kilometre daleč” – v nemščini.)

Ob vsem zgoraj navedenem je potrebno poudariti tudi dejstvo, da hmeljarji v MO Slovenj Gradec v sezoni 2018, niso najavili prebivalcem ob hmeljiščih, niti enega škropljenja ! Hmeljarji pa tudi pri nobenem škropljenju niso na noben način poskrbeli za preprečevanje zanašanja škropiva izven območja hmeljišča ! (Več)

Karta nasadov - marec 2019

Pregled nasadov hmelja, ki so v uporabi in novi nasadi, ki so že v pripravi za uporabo.

Kritična masa nasadov, ki so v neposredni bližini naselij, se povečuje.

Šmartno pri Slovenj Gradcu in Podgorje sta obkrožena z nasadi hmelja. Zdaj so že prav pred vrati samega mesta.

… Zagotovo pa vznemirjene prebivalce Slovenj Gradca bolj od škropljenja po predpisih zanimajo, kakšni bodo vplivi škropljenja po predpisih, na njihovo zdravje. O tem pa ni bilo s strani inštitucij, ki so zadolžene za varovanje zdravja oz. tistih, ki ocenjujejo FFS glede vpliva na zdravje ljudi in okolje, še nič povedanega.

FFS so skupina kemikalij (po predhodni zakonodaji se je za isto stvar uporabljala beseda strupi in kasneje nevarne snovi), ki se uporabljajo za zatiranje škodljivih organizmov v kmetijstvu, pri tem pa obstaja tudi možnost škodljivega učinka na ljudi in temu se ne da izogniti. Vsako registrirano FFS ima izdelano toksikološko oceno glede njihovega vpliva na zdravje ljudi in okolje. Tudi med registriranimi, kar pomeni dovoljenimi FFS pa obstaja glede tveganj (za kemično okvaro organizma) velika razlika. (Več)

Tatjana Krejan-Košan, univ. dipl. ing. agr.

Škropljenje hmelja ob naselju
Javna okrogla miza - marec 2018

Nekaj citatov z javne okrogle mize o hmeljarjenju v naši dolini (Koroški radio marca 2018) ter časopisnih člankov naših občanov. Zasledili smo nekaj zaskrbljujočih izjav strokovnjakov. Prepričani smo, da nobena informacija ni odveč, ko gre za naše zdravje.