Dnevna medijska poročila in seznanjanje o ogroženosti našega okolja in zdravja, ki je neposredna posledica neodgovornega ravnanja posameznikov na eni strani in države s pomanjkljivo zakonodajo, lobiranjem in močnim kapitalom na drugi, nam narekujejo zgolj eno – da se moramo temu neodgovornemu obnašanju upreti sami.

Ob nemočnem opazovanju, kako so se hmeljišča nezadržno širila v bližino naselij, smo zaskrbljeni občani v novembru 2017 ustanovili Civilno iniciativo za varovanje okolja in zdravja občanov – CIVOZ, da preučimo nastalo situacijo. V zelo kratkem času se nam je s podpisi pridružilo več kot 2500 občanov Mestne občine Slovenj Gradec, ki skupaj podpirajo delovanje in razmišljanja vseh, ki se zavedamo negativnih posledic bivanja v nezdravem okolju.

CIVOZ Slovenj Gradec vseskozi aktivno deluje v smeri ozaveščanja in iskanja rešitev za nastalo okoljevarstveno  problematiko v Mestni občini Slovenj Gradec. S svojim delovanjem nikakor ne želimo zavajati javnosti, širiti neresnic in potvarjati dejstev, zato smo podrobno pregledali zakonodajo ter pridobili številna mnenja, izjave in ugotovitve odgovornih organov, institucij in kompetentnih strokovnjakov, ki jih prilagamo v izjavi.

Z intenzivnimi postavitvami hmeljskih nasadov in povečano uporabo FFS do Slovenj Gradca, Šmartna (v bližini šole in vrtca z okrog 500 otroki) in Podgorja se poslabšujejo pogoji za zdravo in kvalitetno življenje.

V CIVOZ-u z veseljem ugotavljamo, da je podpornikov in zagovornikov kvalitetnega življenja in zdravega okolja vedno več. Javnosti sporočamo, da se naše aktivnosti v skrbi za zdravo okolje  vsekakor nadaljujejo in dobivajo vedno večje razsežnosti. Vabimo vas, da se aktivno vključite v naše delovanje in nam pišete na naslov: civozinfo@gmail.com

Naše ugotovitve, s katerimi želimo natančneje seznaniti javnost smo strnili v to spletno stran. Najdete nas tudi na FB strani.